Telefon: 462 08 008 | E-post: [email protected]

Våre Trær & Busker

BUSKER:

Vi leverer busker og hekker til ditt prosjekt. Vi skaffer det meste gjennom våre gode leverandører så ta kontakt om du vil ha et uforpliktende tilbud. 

TRÆR:

Vi leverer trær, og koniferer (vintergrønt). Vårt brede sortiment av trær passer de fleste steder i Norge, og du kan se deler av vårt utvalg lenger ned på denne siden. 

OMRÅDE:

Vi leverer til de fleste steder i Norge fra små til store prosjekter. Våre planter og trær leveres gjennom blant annet gjennom Norske Eliteplanter som er ett samarbeid mellom 21 planteskoler. Bor du i området Oslo +/- 2. timer, eller Syd i Viken kan våre anleggsgartnere utføre jobben for deg. Se hvordan vi kan hjelpe deg med ditt prosjekt: VÅRE TJENESTER

FORKLARING/FORKORTELSER:

SO: Stammeomkrets målt 1 meter fra treets rothals.
H: Høyde. Estimert høyde, men blir angitt normalt med SO stammeomkrets.
Vi leverer fra små lave trær du kan håndtere selv til høye nesten fullvokste trær som må monteres med gravemaskin eller kran. 

VANNINGSPOSER TIL TRÆR

Mobile dryppvanningsposer fra Treegator

I forhold til tradisjonell overflatevanning, har vanningsposene følgende fordeler:

Dokumentert vanningseffekt dypere ned i jorden enn ved overflatevanning = bedre rotutvikling

Tilfører en presis, lett målbar vannmengde
Hindrer avrenning
Reduserer tidsforbruket ved vanning markant!
Lett å montere, og fylle på vann
Kan gjenbrukes

Flytende gjødsel kan evt. tilføres i posen. Det er mulig å koble flere poser sammen for å øke vannvolumet.


DUCKBILL®TREANKER

Med Duckbill treanker får trærne en sikker forankring under jorden. Ingen synlige og forstyrrende stokker som stadig trenger justering og vedlikehold.

Treforankringssystemet Duckbill® bygger på stabiliserende deler montert nede i jorden rundt rotklumpen. Rotklumpen forankres med en sele som festes i tre jordankere som er neddrevet i jorden under tregropen. Systemet forankrer trær med stammeomkrets opp til so 70-75cm.

En sterk sele festes rundt rotklumpen. Selen forankres i jordankrene som er festet i jorden.