Telefon: 462 08 008 | E-post: [email protected]

Larvikittblokka - Naturstein

Larvikitt er Norges nasjonalstein, og produseres i våre steinbrudd Klåstad, Tvedalen, Krukåsen og Stålaker i området rundt Larvik. 

Larvikittblokka er mye brukt i hager som kantstein, hage-mur og grunnmur, men kan også benyttes til sjøprosjekter som molo, brygge, kaifront og kaianlegg. Våre støttemurer er ofte brukt på større prosjekter innen vei, bane og i parkanlegg som amfi.