Telefon: 462 08 008 | E-post: [email protected]

PavePad | Flere varianter

Ta kontakt med oss for mer informasjon vedr. levering. 

Produsent/brand:
ASAK Miljøstein AS
Levering:
Direkte leveranse fra hovedlager
Estimert leveringstid:
Bekreftes etter bestillingPavePad

Et nytt system for helleklosser som gjør det svært enkelt å foreta presis nivåutligning ved legging av heller på f.eks. flate tak eller terrasser.  

Helleklossene er spesielt utformet til belegningsprosjekter hvor man ønsker å oppnå en belegning som er i vater, hvor overflater og underlag ikke er rett, men hvor bruk av tradisjonelle materialer som sand og grus ikke er egnet.

Helleklossene leveres i ulike høyder fra 1,5 mm (Shim), 7,5 mm, 15 mm, 45 mm, 90 mm. Klossene har tenner/avstandskryss som sikrer riktig avstand mellom hellene.

Ved å stable de ulike klossene oppå hverandre, oppnår man det perfekte nivå. Finjusteringen gjøres med 1,5 mm shim.

PavePad gjør det mulig å justere høyden mellom tak/underlag og underkant helle fra 7,5 mm til 500 mm. 

Helleklossene kan deles i halve og kvarte enheter, som gjør det lett å avslutte mot sider og hjørner. Deling foregår uten bruk av verktøy.

PavePad sikrer at regnvann kan dreneres fra taket på normalt vis, og gir enkel adgang til taket for inspeksjon og evt. reparasjon, da hellene lett kan løftes opp og legges ned igjen etter utført inspeksjon/reparasjon.

Dekke av treverk

Det er også mulig å benytte PavePad til dekker av treverk, men da snus den øverste klossen slik at tennene/avstandskryssene kommer ned og man får en slett overflate

FORDELER:

- beskytter takmembran mot UV-bestråling og direkte slitasje

- gir en ensartet og enkel utlegging

- gir en lett takflate uten sand, som opptar store mengder vann

- gir en pen overflate og motvirker groing på hellene fordi hellene ligger med 5mm fugeavstand. 

- drenerer overflaten - ingen vanndammer og vekst av alger

- dekket kan legges vannrett uansett membranens fall og kurver.

- gjør det enkelt å komme til underlaget ved behov (f.eks. ved sjekk av membran). 

Helleklossene er fremstilt i PE plast. Dette materiale er frostbestandig og 100 % giftfritt – også i tilfelle ved brann. 

Materialet er dessuten 100 % gjenvinnbart.  ”Cradle to cradle princip”.

Innbyrdes avstand mellom heller (fugebredde) på 5 mm – sikres av tenner i helleklossene

Bæreevne pr tårn 1200 kg
Diameter Ø180