Telefon: 462 08 008 | E.post: [email protected]

Våre trær

VANNINGSPOSER TIL TRÆR

Mobile dryppvanningsposer fra Treegator

I forhold til tradisjonell overflatevanning, har vanningsposene følgende fordeler:

Dokumentert vanningseffekt dypere ned i jorden enn ved overflatevanning = bedre rotutvikling

Tilfører en presis, lett målbar vannmengde
Hindrer avrenning
Reduserer tidsforbruket ved vanning markant!
Lett å montere, og fylle på vann
Kan gjenbrukes

Flytende gjødsel kan evt. tilføres i posen. Det er mulig å koble flere poser sammen for å øke vannvolumet.