Telefon: 462 08 008 | E.post: [email protected]

Stubbefresing 

Effektiv metode for fjerning av stubber og røtter. Etter utført arbeid kan område tilbakefylles med hagejord eller annen ønsket masse. Skal det plantes nytt tre anbefaler vi at det plasseres litt på siden for å kunne danne et godt rotfeste. 


Ble det tomt?

Vi leverer trær, busker og koniferer (vintergrønt). Vårt brede sortiment av trær, passer de fleste steder i Norge. 


Vi leverer tjenester i området Oslo +/- 2 timer, og Syd i Viken